ایسنا/قزوین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام اینکه سالانه سه میلون ۳۵۰ هزار تُن محصولات زراعی و باغی در استان تولید می شود، اعلام کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم در سال جاری در حوزه زراغت و باغبانی بتوانیم شاهد افزایش حدود ۱۰۰ هزار تُنی تولید محصولات زراعی و باغی نسبت به سال گذشته باشیم.

مجید اسماعیلی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سطح اراضی کشاورزی استان ۴۸۹ هزار هکتار است که سالانه حدود ۲۷۲ هزار هکتار تحت کشت محصولات زراعی قرار گرفته و سالانه حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تُن محصول زراعی تولید می شود.
وی مهم ترین محصولات استان در حوزه زراعت را گندم و جو آبی و دیم برشمرد و ادامه داد: در سال زراعی جاری که از مهر ۹۸ آغاز شده است در راستای تحقق شعار رونق تولید و استفاده از آب نزولات جوی و بارندگی ها سطح زیر کشت گندم دیم حدود ۶ درصد و سطح زیر کشت جو ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته آن افزایش پیدا کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: در سال گذشته ۳۱۷ هزار تُن تولید گندم در استان تولید شد و پیش بینی می شود امسال ۳۳۵ هزار تُن گندم و بیش از ۱۲۰ هزار تُن جو در سطح استان تولید داشته باشیم.
وی اشاره کرد: کشت های پاییزه شامل غلات و کلزا است که برداشت آن از اواخر خرداد آغاز خواهد شد. اگر بارندگی ها ادامه داشته باشد و اوایل خرداد در مناطق دیم خیز شاهد بارندگی باشیم امیداریم تولید گندم بیش از پیش بینی ۳۳۵ هزار تُنی باشد.
اسماعیلی سطح باغات استان نیز ۷۴ هزار هکتار است که ۶۸ هزار هکتار آن باغات مثمر و باقی مانده به تولید نهال اختصاص دارد و سالانه نیز حدود ۳۰۰ هزار تُن محصولات باغی در استان تولید می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام اینکه سالانه سه میلون ۳۵۰ هزار تُن محصولات زراعی و باغی در استان تولید می شود، اعلام کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم در سال جاری در حوزه زراعت و باغبانی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری