ایجاد محدودیت در کارت سوخت جایگاه ها

برترینها چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۱۶
از ماه گذشته زمزمه ها برای اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی آغاز شد و پیش بینی می شد که حداقل تا روز موعود (٢٢ مرداد) زیرساخت های ابتدایی این طرح برای اجباری شدن آن آماده شود، اما از روز گذشته که این طرح به طور رسمی آغاز شد، شرایط همانند روال گذشته است.

ایسنا: از ماه گذشته زمزمه ها برای اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی آغاز شد و پیش بینی می شد که حداقل تا روز موعود (٢٢ مرداد) زیرساخت های ابتدایی این طرح برای اجباری شدن آن آماده شود، اما از روز گذشته که این طرح به طور رسمی آغاز شد، شرایط همانند روال گذشته است.
استارت آغاز طرح الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت در شرایطی زده شد که نه تنها کارت سوخت جایگاه داران به حد وفور در خدمت مالکان وسایل نقلیه قرار گرفته، بلکه دراکثر جایگاه ها نیز ردی از اطلاع رسانی در مورد این طرح دیده نمی شود.
عطاپور - نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران سوخت – در این باره به ایسنا گفت: شرایط جایگاه ها و سوخت رسانی نسبت به گذشته تغییری نکرده و کارت سوخت جایگاه داران در اختیار مردم است.
تنها پنج درصد مردم از کارت سوخت استفاده کردند
وی با بیان اینکه اگر اشخاص تمایل داشته باشند، می توانند از کارت سوخت شخصی خود یا از کارت جایگاه داران همانند قبل استفاده کنند، اظهار کرد: تا کنون استقبال از این طرح زیاد نبوده است؛ به طوری که می توان گفت تنها پنج درصد از مالکان وسیله نقلیه از کارت شخصی خودشان استفاده کرده اند.
نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران سوخت با تاکید به اینکه هنوز این طرح اجباری نشده است، گفت: لازم است اهداف این طرح تا قبل از اجباری شدن آن مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه اگر این طرح با هدف آگاهی از میزان مصرف سوخت در کشور آغاز شده باشد، می توان آمار تولید پالایشگاه ها را مورد ارزیابی قرار داد.
بازدید میدانی ایسنا از چند جایگاه سوخت نیز حکایت از عدم اطلاع رسانی و پیشبرد درست طرح دارد چراکه در هیچکدام از جایگاه ها ...

سرخط اخبار