رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: در فضای پیشرو، اولویت اول وزارت کشور، موضوع امنیت داخلی است و مسائل مرتبط به آن، به صورت مستمر رصد، پیش بینی و پیشگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد؛ گفت: در این نشست، گزارشی از سوی استانداران با توجه به کمیته های تخصصی ای که در حوزه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تشکیل شده بود، ارائه شد و در این گزارش ها به ضعفها، قوتها، موفقیت ها و عدم توفیقات و دلایل آن پرداخته شد.
وزیر کشور در ادامه افزود: متناسب با هر یک از این موضوعات، تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم در مرحله اجرا بتواند در پیشبرد کار ها موثر باشد.
وی اضافه کرد: در این نشست همچنین تحلیل جامعی از شرایط کشور و اولویت هایی که می بایست حتما در این شرایط رعایت شود و بعلاوه توضیحاتی در مورد فضای پیش رو به ویژه در ابعاد اقتصادی سیاسی و اجتماعی ارائه شد.
دکتر رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در فضای پیشرو، اولویت اول وزارت کشور، موضوع امنیت داخلی است، اظهار کرد: در نشست امروز تاکید شد که تمام موضوعات و مسائلی که مرتبط با امنیت داخلی است، به صورت مستمر رصد شود و پیش بینی ها و پیشگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی ادامه داد: شورا های تامین باید فعال تر از قبل باشند و تصمیمات باید به موقع و بروز باشد و احیاناً مواردی که می تواند بُعد ملی پیدا کند، بلافاصله به شورای امنیت کشور منتقل شود تا پیگیری شود.
وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: بحمدا... موضوع خاص امنیتی نگران کننده ای در گزارش های امروز در هیچ کدام از مناطق کشور از مرز ها تا داخل شهر ها نداشتیم و ان شاءا... با کمک خداوند و زحمات دوستان بازهم نخواهیم داشت.
دکتر رحمانی فضلی به گزارش ...

سرخط اخبار