روحانی: بالاترین خیانت به مردم ایران، ناامید کردن آنان است
رئیس جمهور در آیین بهرهبرداری از طرح های ملی وزارت نیرو گفت : بالاترین خیانت به مردم ایران، ناامید کردن مردم است.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار