اعتمادآنلاین| بررسی کارشناسان نشان از آن دارد که وضعیت اعتیاد در جهان رو به وخیم تر شدن می رود.
طبق گزارش دفتر سازمان ملل متحد، از سال 2020 تا سال 2025 بمب اعتیاد در دنیا منفجر می شود.
بر اساس این گزارش، میزان رشد و شیوع اعتیاد در اروپا 0.7 درصد اعلام شده است.
این یعنی سالی پنج میلیون نفر به تعداد معتادان در اروپا افزوده می شود.
نگرانی اصلی آنجاست که سایر کشورها هم شرایط بهتری ندارند و با همین رشد آماری روبه رو می شوند.
این گزارش ها نشان می دهد برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دنیا موثر نبوده است.
چون هم سن اعتیاد کاهش یافته و هم تنوع مخدرها بیشتر شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار