اقدام مثبت وزارت ارشاد برای شایسته سالاری مدیران

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف شایسته گزینی مدیران، فراخوانی را برای جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی و رییس گروه برنامه ریزی و نظارت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه با انتشار فراخوانی اعلام کرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد برای جذب شایسته ترین مدیران در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، نسبت به جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی و رییس گروه برنامه ریزی و نظارت از میان افراد رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی اقدام کنند.
واجدین شرایط تا ۳۱ خرداد می توانند به سایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مراجعه و فرم متقاضیان را تکمیل و اطلاعات و سوابق خود را بارگذاری کنند.»
بر اساس این فراخوان، تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات نظام تنظیم گری کسب و کارهای فرهنگی و رتبه بندی محصولات و فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی، شناسایی و ساماندهی نشر دیجیتال و تنظیم مقررات برای موسسات، فعالان و آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی و ایجاد و تقویت زمینه های سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی اهم وظایف مورد انتظار معاون مقررات گذاری و کسب و کارهای فرهنگی ذکر شده است.
همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرکز، بهبود مستمر وضعیت ساختاری، نظارت بر استانداردها و نظام های رتبه بندی رسانه ها، فعالیت ها و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای دیجیتال، ابزارها، خدمات و مراکز مرتبط و ضوابط و مقررات اعطای آن ها در چارچوب قوانین مربوط و تدوین برنامه و بودجه سالیانه مرکز و پیگیری امور مربوط به تصویب و تخصیص بودجه از جمله وظایف رییس گروه برنامه ریزی و نظارت است.
۵۷۲۴۳

سرخط اخبار