فرقی نمی کند، باران ببارد یا برف، هوا پاک باشد یا آلوده، جاده هموار باشد یا صعب العبور و ناهموار، بیمارستان باشد یا خیابان هایی که سلامت را تهدید می کنند، درست مثل وقتی که همه سنگر می گیرند، عکاس از سنگر برمی خیزد و آنچه که هست و می بینند را روایت می کند.
سرخط اخبار