علی تاجرنیا‪-‬ سرانجام بعد از کشمکش هایی که در مجلس بر سر ریاست اتفاق افتاد شاهد بودیم که قالیباف موفق شد تا نظر جریانات اصولگرا را به سمت خود جلب کند. معتقدم ریاست او در مجلس بیش از آنکه براساس یک انتخاب اعتقادی در مجلس باشد به دلیل یکسری مناسبات غیر معمول اتفاق افتاد و به طورطبیعی هم در این بین کسانی بودند که بازهم به او رای ندادند و یا کسانی که بنا به مصلحت هایی به وی رای دادند. ازاین جا به بعد اما چهره ای که همه ما به عنوان مدیر اجرایی می شناسیم بدون تجربه خاصی در قوه مقننه وظیفه مدیریت این نهاد را برعهده خواهد داشت. بی تردید مدیریت این نهاد نیز سرشار از مشکلاتی برای هر کسی از جمله ایشان خواهد بود. جایگاه قانونگذاری مطمئنا متفاوت از جایگاهی مانند شهرداری است و بنا نیست آن نگاه از بالا به پایین در این نهاد نیز شکل بگیرد اما ایشان از جهاتی دیگر نیز دچار مشکلاتی دردرون مجلس خواهند بود، نگاه به ریاست جمهوری توسط او همچنان ادامه دارد نگاهی که اصولگرایان زیادی با آن موافق نیستند و این از بزرگترین چالش های اوست. اما معتقدم به دلیل باقی ماندن این نگاه دراو، قالیباف سعی می کند تا حداقل برای یکسال اول ریاست مجلس بیشتر ژست یک چهره فرافراکسیونی در درون جریان اصولگرایی به خود بگیرد، حتی دراین مدت در رابطه با دولت هم از برخورد های تند خودداری می کند. احساس می کنم که قالیباف سعی دارد تا دریکسال آینده اعتماد سازی هایی شکل دهد تا اگر پروژه ریاست جمهوری را دنبال کرد، رئیس جمهوری برخاسته از مجلس باشد. از همین روست که در مجموع من خیلی شرایط پیچیده و سختی برای یکسال آینده که او را بخواهد در تقابل با دولت قراردهد پیش بینی نمی کنم اما در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری