به دنبال درخواست بازداشت ترامپ از سوی ایران، مخالفان ترامپ موافقت خود با بازداشت کردن او را ابراز کردند

به دنبال درخواست بین المللی ایران برای بازداشت رئیس جمهور آمریکا، هشتگ "ترامپ را دستگیر کنید" در فضای توئیتر آمریکا داغ شده است.

عناوین مهم خبری