ویدیو گرافیک| شهید فخری زاده: این ها نشان دادند که جهادگران علمی را هم می کشند؛ پس ما هم امید داریم که شهید بشویم.
هر خونی که روی زمین بریزد، گُل پیروزی از آن خواهد دمید. هرچه می خواهند بکشند.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار