شمار مبتلایان کوید۱۹ در جهان از مرز۴۳۸ هزار نفر گذشت.
سرخط اخبار