نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به تجاربی که درنظام سلامت و قدرت اجماع سازی قسمت های مختلف مرتبط با بهداشت و درمان و نظام سلامت دارم، بهتر می توانم در مسوولیت ریاست کمیسیون بهداشت فعالیت کنم.

به گزارش تابناک، دکتر عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرگزاری سلامت افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از تخصصی ترین کمیسیون ها است و قاعدتا اصحاب بهداشت و درمان و سلامت اکثریت آن را تشکیل می دهند و هیچ زمانی منعی نبوده که صاحبنظران اقتصاد، مدیریت، صنایع و رشته های مرتبط وارد آن شوند، اما هسته اصلی آن را کسانی باید تشکل دهند که در امور بهداشت و درمان تجربه یا تخصص دارند. این طبیعی است و کسانی که در این حوزه تخصصی ندارند نمی توانند در تصمیمات آن هم تاثیرگذار باشند یا منافع مردم را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: منتهی نباید این موضوع باعث ایجاد فاصله بین متخصصان اقتصاد سلامت، سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه سلامت شود که قاعدتا این موضوعی چند ساحتی بین رشته ای است.
روح الامینی اضافه کرد: تدبیری که اندیشیده ایم این است که من به عنوان فراکسیون دارو، غذا و اقتصاد سلامت از همکاران متخصص، برجسته و با سابقه مجلس در حوزه های بودجه، اقتصاد و صنعت و تمام صاحبنظران پزشکی چه نماینده های سابق و چه اعضای کمیسیون بهداشت که تعدادشان هم کم نیست، دعوت کرده ام تا در این فراکسیون به ما کمک کنند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظرم کنار هم نشستن ما در فراکسیون یا دعوت آزاد از آنهایی که صاحبنظر در اقتصاد کلان، بودجه و صنعت هستند، می تواند به کار کمیسیون کمک کند.
وی با بیان اینکه قطعا کاندیدای ریاست بر کمیسیون بهداشت و درمان است، درباره انتخابات ریاست کمیسیون بهداشت و درمان هم توضیح داد: با توجه به اینکه من در دوران وزارت دکتر مرندی و دوران وزارت دکتر لنکرانی معاون وزیر بودم و در شورای معاونان تجاربی دارم، در انستیتو پاستور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری