ابلاغ بخشنامه تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴
رییس سازمان برنامه و بودجه شیوه نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه 98 را به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی یا بدهی اشخاص یاد شده به دولت یا بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه ای به تمام دستگاه های اجرایی، شیوه نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی یا بدهی اشخاص یاد شده به دولت یا بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی، ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیش بینی شده است.
اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود.
اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.
بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و ...

سرخط اخبار