رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به افزایش ۷۲.۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال بعد، گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از این باشد.

به گزارش کارگر نیوز، امروز (۲۸ اسفندماه) دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می شود؛ پیش از این، نمایندگان کارگری در جلسات مزدی اعلام کرده اند خواستار تعیین حداقل دستمزد قبل از پایان سال هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در جلسات مزدی) در رابطه با جلسه امروز و الزامات افزایش دستمزد می گوید: همانطور که در جلسه قبلی شورای عالی کار طرح کردیم، ما کارگران نه کاسبان تحریم بوده ایم، نه کاسبان جنگ بوده ایم و نه کاسبان آشفتگی های اقتصادی. کارگران هرگز سهمی از سودهای انبوه نداشته اند؛ فقط بدون داشتن هیچ نقشی در تصمیم سازی ها، بار همه ناگواری ها را همواره بر دوش کشیده اند؛ اکنون بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده است؛ این بیماری، فشارهای اقتصادی به خانوارهای فرودست تحمیل کرده است و به همین دلیل است که در مذاکرات مزدی امسال، باید شرایط سخت زندگی کارگران در نظر گرفته شود.
دستمزد را باید دیالکتیکی دید
وی ادامه می دهد: شورای عالی کار باید در نظر بگیرد که تکانه های اقتصادیِ کرونا، به خانوارهای کارگری تحمیل شده و هزینه های اقلام زندگی از حبوبات و لبنیات گرفته تا شوینده ها و مواد بهداشتی افزایش یافته است. کارگر بدون کمک و حمایت دولت، از جیب خالی خودش همه هزینه ها را می پردازند؛ لذا کارفرما نباید خود را از این چرخه دردناک کنار بکشد و بی تفاوت بماند.
توفیقی با بیان اینکه خانوارهای کارگری، سه پنجم خانوارهای کشور هستند، اضافه می کند: کارگر، تنها عامل رشد و بهره وری بنگاه های اقتصادی است؛ کارفرمایان نباید به بهانه اینکه «من نگران آینده بنگاه اقتصادی خودم هستم» از ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار