از ۷۰ شهری که امروز برای ثبت نام در مسکن ملی در نظر گرفته شده، ظرفیت ۶۵ شهر معادل ۹۳ درصد تکمیل شده است، این دور از ثبت نام ها با اعتراض بسیاری از مردم نسبت به تکمیل ظرفیت شهرها مواجه شده است.

به گزارش تجارت نیوز ، از ساعت ۱۰ امروز ثبت نام مسکن ملی در پنج استان یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه در سامانه https://tem.mrud.ir/ آغاز شد.
برای ۷۰ شهر از این پنج استان ظرفیت درنظر گرفته شده بود که در کمتر از پنج ساعت ظرفیت ۶۵ شهر تکمیل شده است و تنها متقاضیان پنج شهر فرصت نام نویسی دارند.
تنها سه شهر شاوور، شهر امام و میانرود از استان خوزستان و دو شهر گیان و سرکان از استان همدان دارای ظرفیت هستند.
در کمتر از سه اول ابتدایی یعنی تا ساعت ۱۳، ظرفیت دو استان یزد و چهارمحال و بختیاری کامل شد و دو استاد همدان و کرمانشاه نیز در آستانه تکمیل شدن قرار گرفتند؛ که در حال حاضر تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ظرفیت استان کرمانشاه نیز تکمیل شده است.
در این گروه ثبت نامی استان چهارمحال و بختیاری با ۱۵ شهر، خوزستان با ۱۶ شهر، کرمانشاه با ۱۱ شهر، همدان با ۱۰ شهر و استان یزد با ۱۸ شهر قرار گرفتند.
در پنج ساعت ابتدایی ثبت نام این پنج استان، ۹۳ درصد ظرفیت ها تکمیل شده است.
مردم چه می گویند؟
این دور از ثبت نام ها با واکنش های بسیاری از مردم مواجه شده است که نسبت به ظرفیت ها شکایت دارند، برخی اظهارنظرهای مخاطبان تجارت نیوز را در زیر می خوانید:
«شهرکرد.فرخشهر .بروجن ساعت ۱۰زده بود ظرفیت تکمیل شده است(استان چهارمحال بختیاری)»
«ساعت ده شروع شد . و ده و یک ثانیه تمام شد .»
«کرمانشاه همش چندنفرم ثبت نام کردن چ خبره ماک ازساعت ۶صبح رفتیم ۷نفرم بودیم ثبت نامم نکردن این چ وضع ثبت نامه»
«دزفول و اندیمشک هم خیلی سریع پر شد»
«سایت باز شد سریع پر کرمانشاه فکرکنم فقط اسمش بود»
«این چه وضعشه چرا با احساسات مردم بازی میکنین ،از اون موقه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار