رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گفت: با قبولی بیش از 35 نفر از دانش آموختگان رشته حقوق ، این دانشکده در آزمون وکالت سال جاری به رتبه برتر کشوری دست یافت.
به گزارش ایلنا، امیر خواجه زاده رئیس دانشکده حقوق واحد دامغان گفت: دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی دامغان از پیشینه علمی و پژوهشی موثقی برخوردار است که با نیروی علمی کارآمد، توانسته بخش عمده ای از نیروی انسانی و تفکر قضایی سرزمین مان را تربیت و تامین کند که به این اعتبار خدا را شاکریم و به حضور استادان کاربلد و مجرّب و دانشجویان پویا و دانش آموختگان فعّال، مباهات داریم و خوشحالیم که اعلام کنیم؛ دانشکده حقوق دامغان در تمام سال های اخیر با تکیه به ظرفیت قبول شدگان در آزمون های متعدد قضایی، ثابت کرده که از جایگاه خوبی در ساختار قضایی، وکالت و مشاوران برخوردار است.
وی افزود: در سال جاری با قبولی بیش از 35 نفر از دانش آموختگان این واحد در آزمون وکالت که در یک تا سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در این واحد تحصیل کرده اند؛ توانستیم، جایگاه ارزشمندی در این حوزه از خدمات قضایی، داشته باشیم.
خواجه زاده با قدردانی از مساعدت های سرپرست واحد دامغان، اظهار کرد: در سال جاری و مشخصا در روز وکیل، قصد داشتیم با حضور وکلای استان سمنان از وکلای جوانی که امسال به حوزه وکالت وارد شده اند؛ قدرشناسی کنیم که بنا به شرایط خاص در مواجهه با بیماری کرونا این اتفاق عملی نشد و البته در سال های آینده، حتما قدردان وکلا، مشاوران و معاضدان قضایی تحصیل کرده در واحد دامغان خواهیم بود.
رییس دانشکده حقوق، وکیل را فقط حائز دانش مطلق در حوزه آگاهی های قضایی ندانست بلکه او ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار