در یکی از پارک های کشور روسیه فضایی جذاب برای بازی کودکان افتتاح شده است.
سرخط اخبار