پاریس عصر روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده ای در اعتراض به اخراج کارمندان از کار و نیز طرح های اجتماعی دولت بود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار