ایرنا - تهران - «ابوالقاسم سرحدی زاده» وزیر پیشین کار و امور اجتماعی و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی شب گذشته بر اثر ایست قلبی در ۷۵ سالگی درگذشت. شادروان سرحدی زاده دبیرکل و بنیانگذار حزب اسلامی کار از مبارزان علیه دستگاه ستمشاهی، در نیمه اول دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به دلیل فعالیت در حزب ملل اسلامی بازداشت و روانه زندان شد.او در ادوار سوم، پنجم و ششم نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت و در دولت نخست وزیر دوران جنگ، وزیر کار و امور اجتماعی بود.سرحدی زاده همچنین سمت هایی چون عضویت در شورای سرپرستی و قائم مقامی بنیاد مستضعفان و ریاست شورای سرپرستی زندان ها را برعهده داشت.
سرخط اخبار