در تهران ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که 5 درصد این شهر را در بر می گیرد. در این میان 4 منطقه ی تهران بیشترین میزان فرسودگی بافت شهری داراست و شامل ۲۰۷ هزار پلاک مسکونی می شود که یقینا از جهت سازه ای و کالبدی ناپایدار هستند و این بافت ها همان بافت هایی هستند که در صورت وقوع زلزله خسارت های جدی خواهند دید. گزارش پیش روی بخشی از این نماها را به تصویر کشیده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار