ساعت 24-براساس آخرین اخبار بدست رسیده، ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز گردشگری کشاورزی صورت پذیرفت.گردشگری کشاورزی شامل فعالیت هایی است که یک بازدیدکننده در مزرعه یا دیگر محیط های کشاورزی با اهداف آموزشی و تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام می دهد.

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در راستای اجرای ماده (1) آیین نامه «ایجاد، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها» و نظر به اهمیت و ضرورت ساماندهی گردشگری کشاورزی کشور، «دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی و نظارت بر آنها» به مدیران کل 31 استان کشور ابلاغ شد تا وحدت رویه ای در پرداختن به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: نظر به تغییرات جهانی و لزوم تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری و با توجه به افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علایق خاص به گردشگران، این دستورالعمل با هدف بهبود معیشت کشاورزان و توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی و استفاده از ظرفیت آنها برای پیشبرد اهداف گردشگری و نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستاییان و کاهش نامطلوب آثار زیست محیطی ابلاغ شده است.
او در تعریف گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های صنعت گردشگری کشور گفت: گردشگری کشاورزی شامل فعالیت هایی است که یک بازدیدکننده در مزرعه یا دیگر محیط های کشاورزی با اهداف آموزشی و تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام می دهد؛ لذا گردشگری کشاورزی شاخه ای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها، خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیط های کشاورزی ارائه می کنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور، هزینه ای را به کشاورز و خانوار آنها می پردازند.
معاون گردشگری با بیان اینکه مرکز گردشگری کشاورزی طبق ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار