دبیرخانه نخستین جشنواره ملی شعر رضوی در شیراز دائمی می شود

ایرنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
شیراز- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اعلام کرد: با هدف استفاده هر چه بهتر از ظرفیت های شعر و ادبیات فارس، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی شعر رضوی در شیراز دائمی می شود.

به گزارش ایرنا صابر سهرابی، چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جشنواره در حوزه شعر تأثیرگذار است، اظهار داشت: با وجود این جشنواره، می توان هنوز از پایتخت فرهنگی بودن شیراز سخن گفت، از حافظ و سعدی نام برد و سرانجام به این نتیجه رسید که شیراز ظرفیت پایتختی شعر ایران را دارد.
وی گفت: استان فارس پیوسته با شعر، ادب و فرهنگ همراه و همزاد بوده است و در طول تاریخ مردم این استان با شعر و شاعری خو گرفته اند.
سهرابی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های شعر و ادبیات فارس و نیاز به تشکیل دبیرخانه ای دائمی برای جشنواره شعر رضوی، افزود: باید بدانیم که شعر رضوی به ویژه در مضمون اجتماعی یکی از شاخه های مهم شعری است و منجر به حرکت، تحول و پویایی جامعه ادبی می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان کرد: این جشنواره می تواند بنیانگر حرکات عظیمی باشد و این موضوع به خودی خود بسیار حائز اهمیت است.
سهرابی اضافه کرد: شعری که از معنویت و نام و اندیشه الهی حضرت امام رضا (ع) سخن گوید، بسیار مهم تر و برجسته تر از دیگر انواع شعری است. دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس با تاکید بر اینکه شعر و شاعری مقوله ای نیست که بتوان آن را در یک جشنواره خلاصه کرد، بیان داشت: نخستین جشنواره ملی شعر رضوی شیراز و تولیدات شعری شاعرانش ما را بر این قاعده استوار می دارد که محصول فکری، تجربیات زندگی و نگاه شاعر به جامعه و جهان در قالب اشعار بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
سهرابی ادامه داد: شعر رضوی از نظر تأثیرگذاری بر جامعه نقشی بسیار مهم ایفا می کند و در زمره آثاری است که پیامبر اکرم (ص) در باره آنها فرموده اند "برخی شعرها، حکمت است و مضمون بلند و حکیمانه ...

سرخط اخبار