ایرنا - تهران - مقایسه تطبیقی وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی تهران نشان می دهد بسیاری از کسانی که به بازگشایی بخش های مختلف اقدام کرده اند، در روزهای آغازین تعهد بیشتری نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و پروتکل ها داشته اند و به تدریج رعایت این موارد کمرنگ تر شده است.با توجه به اینکه خطر بیماری کرونا کاهش نیافته، کمرنگ شدن رعایت ملاحظات بهداشتی می تواند برای شهروندان خطرآفرین باشد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار