بندرعباس- ایرنا- نماینده آشوریان درمجلس شورای اسلامی و دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان گفت: کشورهایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشرهستند مردم ایران را با شدیدترین تحریم ها مواجه کردند اما رهبر فرزانه و با درایت کشورمان با تاسی از آموزه های امام سجاد(ع) بحران های پیش آمده در کشور را به خوبی مدیریت کردند.

«یوناتن بت کلیا» روز چهارشنبه در مراسم نهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در بندرعباس افزود: ملت بزرگ ایران نیز با عنایت ائمه اطهار(ع) و حمایت از رهبر فرزانه انقلاب همواره درهر برهه ای از زمان سربلند و آزاده بوده است.
وی بیان داشت: امام سجاد(ع) با برنامه های خود که از پیچیده ترین نقشه ها و سازوکارهای سیاسی ممکن برخوردار بود، مسیر هدایت جامعه اسلامی را در جوانب مختلف پیموده و اهداف خود را درکوتاه مدت و بلندمدت محقق می ساختند.
نماینده آشوریان درمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این امام بزرگوار در ارتباط با حاکمان اموی نیز آنچنان از موضع حمکت و عصمت برخورد می کردند که با دفع خطر شوم آنان از خود و معرفی جایگاه امامت به آن ها و به جامعه اسلامی، آن ها را به قصور درمقابل کمالات و فضایل بی پایان خود وادار می نمودند.
بت کلیا تاکیدکرد: همه ما ادیان و اقوام ساکن ایران زمین از جمله مسیحی، آشوری، ارمنی، زرتشی، کلیمی و مسلمان شیعه و اهل سنت تحت هیچ فشار و زور اعمال شده از سوی کشورهای خارجی از حقوق خود نخواهیم گذشت و اجازه دخالت به بیگانگان در امور کشورمان را نمی دهیم.
بیماری امام سجاد(ع) تقدیر الهی بود تا نسل امامت باقی بماند
نماینده آشوریان درمجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مطرح در مورد امام سجاد(ع) در زمان واقعه عاشورا، منزوی بودن یا بیمار بودن ایشان است که این تصوری عوامانه، سطحی و غلط است.
بت کلیا تصریح کرد: این امام بزرگوار بنا بر مصلحت و تقدیر خاص الهی از شب عاشورا دچار تب شدید و سختی شد تا نسل امامت باقی بماند.
وی یادآورشد: در آن زمان وظیفه جهاد از امام سجاد(ع) ساقط شد اما موظف بودند در خیمه بمانند و شاهد و ...

سرخط اخبار