سمنان- ایرنا- مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان گفت: بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در استان تعریف و برای اجرا در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، جواد انوری روز سه شنبه به رسانه ها بیان کرد: به سبب اوج گیری مجدد ویروس کرونا و اعمال محدودیت های شدید و تعطیل الزامی برخی کسب و کارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز، بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشاغل و کسب وکارها و فعالیت های به شدت آسیب دیده از کرونا، بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، در شهرهای مذکور از حمایت های دولت بهره مند می شوند .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذر۱۳۹۹ لغایت یکم بهمن ۱۳۹۹ باشد، و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود .
انوری با اشاره به تمدید یکماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه، اظهار داشت: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز براساس این مصوبه، نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت .
انوری خاطر نشان کرد: کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم تا ۱۰ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار