مراسم روز صنعت چاپ در چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و طی آن از کارکنان این چاپخانه تقدیر بعمل آمد.
سرخط اخبار