ملی پوش وزنه برداری ایران نایب قهرمان دسته 96 کیلوگرم مسابقات ترکیه شد.
به گزارش ایسنا، در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری ترکیه که گزینشی المپیک 2020 بود، رقابت دسته 96 و 109 کیلوگرم برگزار شد.
ایوب موسوی ملی پوش دسته 96 کیلوگرم ایران توانست با ثبت رکورد 169 یک ضرب، 211 دوضرب و مجموع 380 کیلوگرم نایب قهرمان شود.
عنوان قهرمانی به فارس الباخ وزنه بردار قطری رسید.
رضا بیرالوند دیگر نماینده ایران در این وزن، رکورد 160 یک ضرب، 201 دوضرب و مجموع 361کیلوگرم را به ثبت رساند.
در دسته 109 کیلوگرم نیز سهراب مرادی وزن کشی کرد اما وزنه نزد.

سرخط اخبار