هشت سال جنگ تحمیلی یادگاری های زیادی بر جای گذاشته است و سنگ مزار شهدا یکی از این یادگارهاست که بعد از گذشت 40 سال، عاشقان زیادی را بر سر مزار این فداکاران می کشاند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار