شیوع ویروس کرونا در جهان موجب شده رعایت فاصله اجتماعی در صدر توصیه کارشناسان قرار گیرد.
سرخط اخبار