اورامان در دو راهی سنت گرایی و سنت گریزی

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۸
سرخط اخبار