بررسی مدیریت کارگزاری بانک‌خاورمیانه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

"سرمایه‌گذاری افق روشن" و ثبت ضعیف‌ترین عملکرد

لوگوی بورس نیوز بورس نیوز . جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۰:۴۱
بازدهی سالیانه آن همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به ۱۶۲.۴ درصد رسیده که ۲۰ واحد درصد کمتر از متوسط بازدهی صندوق های سهامی در یک سال گذشته بوده است.

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز ، صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن بانک خاورمیانه در هفته قبل عملکرد بسیار ضعیفی را داشته و با خروج منابع مالی و هم کسب یکی از ضعیف ترین عملکرد های هفتگی مواجه بوده است.
این صندوق با خروج ۴۰ میلیارد تومان و بازدهی منفی ۹.۶ درصدی به ارزش ۳.۲۸۵ میلیارد ریالی در پایان روز سه شنبه ۳۰ دی ماه امسال رسیده است.
بازدهی هفته گذشته این صندوق به ۹.۶ درصد بازدهی منفی رسیده است.
بازدهی ماهیانه این صندوق نیز همان گونه که در جدول زیر مشخص است به ۱۹.۴ درصد منفی رسیده که یکی از ضعیف ترین عملکرد ها در صندوق های مشابه است.
همچنین بازدهی سالیانه آن همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است به ۱۶۲.۴ درصد رسیده که ۲۰ واحد درصد کمتر از متوسط بازدهی صندوق های سهامی در یک سال گذشته بوده است.
ترکیب دارایی های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۹۳.۲ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۴.۹ درصد سپرده های بانکی و ۱.۹ درصد نیز سایر دارایی ها است.
صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق
 سهام اصلی سرمایه گذاری شده توسط این صندوق 
لازم به ذکر است که اطلاعات جدول زیر از صورت وضعیت پرتفوی پایان آذرماه شرکت ارائه شده است و ممکن است در سه هفته اخیر شاهد برخی تغییرات در ترکیب دارایی های صندوق بوده باشیم.
تعداد سهام سرمایه گذاری شده توسط مدیران این صندوق بر اساس گزارش صورت وضعیت پرتفوی آن به بیش از ۱۰۰ شرکت می رسد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار