آتش سوزی در چنگلهای بلوط منطقه سفید کوه خرم آباد که با کمک مردم و پرسنل منابع طبیعی و محیط زیست دیشب مهار شد.
سرخط اخبار