بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح عیدی بازنشستگان نیرو های مسلح در روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه واریز شده است.

به گزارش تجارت نیوز ، عیدی بازنشستگان نیروی های مسلح واریز شده است.
سردار گودرزی، رئیس سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح در روز پنج شنبه هشتم اسفند ماه اظهار کرد: عیدی بازنشستگان نیرو های مسلح ( پنجشنبه ۸ اسفند) پرداخت می شود.
همچنین بر اساس مصوبه هیئت دولت مبلغ عیدی بازنشستگان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
درخصوص عیدی کارکنان نیز آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است، زمان واریز حقوق در ادارات دولتی متفاوت بوده به همین دلیل واریز عیدی در بسیاری از ادارات زمان واحد و مشخصی را ندارد.
به طور مثال سازمانی منابع مورد نیاز برای حقوق و دستمزد خود را از خزانه داری کشور دریافت می کند و با یک روز یا دو روز تاخیر، آن را به حساب کارکنان خود واریز می کند.
در نتیجه به نظر می رسد بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر واریز عیدی همزمان با پرداخت حقوق بهمن، در نهایت کارمندان و کارکنان در هفته اول اسفند عیدی خود را دریافت خواهند کرد.

سرخط اخبار