دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری گفت: در صورت تعطیلی تهران به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، بانکها خدمات غیرحضوری و الکترونیکی خود را ادامه میدهند و پیشنهاد میکنم تا در مناطق بزرگ استانها شعبی از بانکها به صورت کشیک فعال باشد.
محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با ایسنا، درباره احتمال تعطیلی تهران و چگونگی فعالیت بانکها، اظهار کرد: تاکنون در این زمینه بخشنامهای به بانکهای خصوصی اعلام نشده است و ما همیشه طبق ابلاغیههای ستاد کرونا که از طریق استانداریهای هر استان به بانکها اعلام میشود، عمل میکنیم؛ بنابراین، تا زمانی که این موضوع از سوی ستاد کرونا مطرح نشود، تصمیمات خاصی گرفته نخواهد شد.
وی افزود: در صورتی که تعطیلی تهران اعلام شود، حتما بانکها هم تعطیل میشوند اما در حال حاضر ابلاغیه حضور ۵۰ درصدی کارکنان تا اوایل آذر ماه اجرا میشود و تنها در موارد استثنایی که در منطقه بزرگی یک شعبه از یک بانک وجود دارد و تعداد کارکنان کمی دارد، ناچار هستند تا شعبه را باز نگه دارند.
جمشیدی ادامه داد: اگر تعداد کارکنان یک شعبه کم باشند، شعبه یک روز تعطیل و روز دیگر فعال خواهد بود. در حال حاضر هم برخی از شعب روزهای فرد یا زوج تعطیل هستند و فعالیت آن را شعبه نزدیک به آن بانک انجام میدهد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری گفت: در صورتی که همه بانکها را تعطیل کنند هم خدمات دهی الکترونیک آنها همچنان ادامه خواهد داشت و خدمات بانکی متوقف نخواهد شد و پیشنهاد من این است که شعبی از بانکها در مناطق بزرگ به صورت کشیک فعال باشد.
وی در پایان با بیان اینکه تمام خدمات بانکی که الکترونیکی انجام میشود، حضوری هم صورت میگیرد، تاکید کرد: اگر در موارد ضروری ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار