آموزش اسکرام؛ قسمت هشتم: داستان های کاربر و تعریف Done

زومیت چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۴
داستان کاربر توصیف کاملی از خواسته های کاربران نهایی و استدلال آن ها است که تا پایان اسپرینت، مطابق با تعریف Done تکمیل می شود.

در قسمت های گذشته، اشاره کردیم در پایان اسپرینت، باید محصول Potentially Shippable داشته باشیم؛ یعنی محصولی که به طوربالقوه عرضه کردنی است. این اصطلاح به ما اطمینان می دهد آنچه در طول اسپرینت توسعه داده ایم، واقعا انجام شده (Done) است. محصول قابل عرضه یا قابل انتشار هیچ کار انجام نشده و ناتمامی ندارد و آماده ی ارائه یا ارسال است. اگر تیم های توسعه چنین محصولی تولید کرده باشند؛ پس، حتما در مراحل قبلی، تعریف Done به خوبی توصیف شده و موردتوافق همگان قرار گرفته است. تعریف Done یا DoD چیست؟
DoD فهرستی از انواع کارهایی است که تیم به منظور ارائه ی محصول افزایشی کارکننده در پایان اسپرینت، باید با موفقیت انجام دهد. «انواع کارها»یی که از آن صحبت می کنیم، به متغیرهای متعددی بستگی دارد. ازجمله ی این متغیرها عبارت اند از: ماهیت محصولی که توسعه می یابد. تکنولوژی هایی که برای توسعه ی محصول استفاده می شود. سازمانی که می خواهد محصول را توسعه دهد. موانع موجود که احتمالات را تحت تأثیر قرار می دهند. مثالی برای تعریف Done
تعریف Done ممکن است در پروژه ها و تیم های مختلف متفاوت باشد؛ اما باید مطمئن شویم DoD پیش از آغاز اولین اسپرینت، موردتوافق همگان قرار گرفته است. به گفته ی سازمان اسکرام آلیانس ، سه نوع DoD وجود دارد: تعریف Done برای یک ویژگی (داستان کاربر یا آیتم بک لاگ محصول) تعریف Done برای یک اسپرینت تعریف Done برای یک ریلیز (Release)
DoD برای اعضای تیم ابزار گزارش دهی مفیدی محسوب می شود؛ زیرا مشخص می کند یک ویژگی کاملا تکمیل شده است. بدین ترتیب، اعضای تیم به راحتی می توانند به روزرسانی ها را برای سایر اعضای تیم و مالک محصول ...