اصفهان- معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان گفت: استان اصفهان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است اما با تدابیر اندیشیده شده مانند دعوت به کار فرهنگیان بازنشسته سعی در جبران داریم.

محمدرضا ناظم زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روش هدایت تحصیلی از سال ۹۴ تاکنون اظهار داشت: مبنای هدایت تحصیلی بر اساس نتایج تست های انجام شده بر روی دانش آموزان و نمرات اخذ شده در دوره های هفتم، هشتم و نهم و همچنین نظرسنجی والدین و امتیاز بندی معلمان است.
وی افزود: تعیین رشته تحصیلی بر اساس مجموع امتیازهای کسب شده دانش آموز و به صورت اولویت بندی خواهد بود.
تقاضا برای رشته ریاضی کاهش یافته است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به اینکه تقاضا برای رشته ریاضی کاهش یافته است، تصریح کرد: متقاضیان رشته علوم تجربی بسیار بیشتر از رشته های دیگر است و دانش آموزان نباید از سر احساس نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به نیاز بازار کار، دانش آموزان می توانند واقع بینانه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند و با انتخاب رشته های هنرستانی می توانند علاوه بر دانش لازم مهارت اندوزی کنند.
ناظم زاده با بیان اینکه سال تحصیلی جدید از پانزدهم شهریورماه آغاز می شود، گفت: از ۸۰۰ هزار دانش آموزی که سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر دانش آموز در متوسطه اول و دوم تحصیل خواهند کرد.
استان اصفهان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است
وی افزود: استان اصفهان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است اما با تدابیر اندیشیده شده اعم از دعوت به کار فرهنگیان آموزشی که در شرف بازنشستگی هستند، نیروهای خرید خدمات و حق التدریس سال تحصیلی جدید بدون کمبود نیروی آموزشی آغاز خواهد شد.

سرخط اخبار