برخی اعضا و مدیران کانون های وکلای کشور به جای پرداختن ریشه ای به مشکلات کانون وکلا به صورت اخص و نهاد وکالت به صورت اعم برای گریز از بی برنامگی ها، دشمنی فرضی برای خود ترسیم کرده اند تا بتوانند از بار مسئولیتی که بر دوش آنان قرارگرفته، بکاهند.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، وحید قرایی یکی از وکلای کشور در یادداشتی نوشت: طی سال های گذشته و از بدو تأسیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، عده ای از اعضای کانون های وکلای دادگستری تلاش نموده اند تا به جای قدم برداشتن در مسیر تعامل و استفاده از ظرفیت های این نهاد وکالتی در راستای تقویت جایگاه وکالت در ایران، تیشه به ریشه آن زنند و مانع حرکت و فعالیت این مرکز شوند. این فعالیت ها و ابراز نظرها بر پایه تلاش برای غیرقانونی خواندن یا جلوه دادن مرکز امور وکلای قوه قضاییه بناشده است.
حتی همواره این امر بدون ارائه دلیل و مدرک مستدل برای اثبات این امر در مقاطع مختلف تکرار می شود تا جایی که در سال 1391 یکی از وکلای کانون وکلای مرکز در یادداشتی در روزنامه اعتماد پا را فراتر نهاد و نوشت: «اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید طرفین حق دارند وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشند دولت موکل است وکیل برایشان تهیه ببیند و به استناد همین اصل، مشاورین ماده ۱۸۷ آمدند و شاید اکل به باطل را آن ها می کنند». به عبارت دیگر این وکیل، مرکز وکلای قوه قضائیه را نهادی غیرقانونی و بدون جهت خواند.
هیچ شبهه ای بدون جواب باقی نمی ماند
 این مطلب و ابراز این موضوع که وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه اکل به باطل می نمایند شاید جرقه ای بود تا واکنش وکلای این مرکز به چنین اظهاراتی انسجام بیشتری به خود بگیرد و عملاً زمینه برای اظهارنظرهای یک طرفه وکلای کانون در اتهام زنی به مرکز وکلای قوه قضاییه مخدوش شود. این اتفاق منجر شد هر اظهارنظری با پاسخی از سوی وکلای مرکز مواجه شود. به طور مثال زمانی که در یک برنامه تلویزیونی که از صداوسیمای مرکز کرمان پخش می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار