کارشناس صنعت خودرو گفت: با عرضه خودرو در بورس قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و خودروسازان از زیان خارج شود، اما مصرف کنندگان متضرر می شوند. کارشناس صنعت خودرو گفت: با عرضه خودرو در بورس قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و خودروسازان از زیان خارج شود، اما مصرف کنندگان متضرر می شوند.

کریمی سنجریکارشناس صنعت خودرو درباره پیشنهادات مطرح شده برای عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: بورس جایی برای عرضه خودرو نیست، خودرو کالایی مصرفی است که دولت ها وظیفه دارند همانند سایر کالا ها آن را تامین کنند.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مگر سایر کالا ها همانند لبنیات یا لوازم خانگی در بورس عرضه می شوند که خودرو را در بورس عرضه کنیم، افزود: کالا هایی که قیمت تمام شده و سود مشخص دارند باید در معاملات معمولی در کف بازار خرید و فروش شوند.
وی گفت: اینکه روش هایی را برای مدیریت بازار خودرو پیش می گیریم که خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل و از عرضه و تقاضا تاثیرپذیری می گیرد و با توجه به شباهت آن به مقوله بورسی، پیشنهاد کنیم که در بورس عرضه شود این یعنی رفتار و مدیریت ما موجب تغییر ماهیت این کالا شده است.
کریمی سنجری با بیان اینکه این روش مناسب نیست و روش های مناسب تری وجود دارد، تصریح کرد: چرا متولیان امر روی توزیع متمرکز هستند و به دنبال حذف فروش رانتی و یارانه ای نیستند و چرا باید اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار وجود داشته باشد.
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اختلاف قیمت موجب شده متقاضی غیر واقعی برای این کالا ایجاد شود.
وی بیان کرد: برای مدیریت بازار باید روی تولید، قیمتگذاری و مدیریت عرضه و تقاضا به نحوی عمل شود که تقاضای کاذب بازار حذف شود.
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: اینکه عرضه یک کالا را در تنگنا قرار دهیم و بعد با همین استدلال بخواهیم آن را به عنوان کالای سرمایه ای در بورس عرضه کنیم.
کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر خودرو در بورس عرضه و قیمت گذاری شود دیگر محدودیت عرضه و تقاضا وجود ندارد و هر فردی به هر تعدادی که بخواهد می ...

عناوین مهم خبری