سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار در روزهای آخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان مهر تهران بستری شد و پس از فوت در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷، بنا به وصیت خود در مقبرةالشعرای تبریز مدفون گشت و این روز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است و آئین بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی در مقبرة الشعرای تبریز برگزار شد.
سرخط اخبار