آیین افتتاحیه پایگاه های تابستانی دانش آموزان عصر امروز با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش مهم ترین کارکرد پایگاه های تابستانی را فراهم کردن مجالی برای حضور موثر دانش آموزان در چنین مدرسه ای عنوان کرد.
سرخط اخبار