کبیری گفت: با راه اندازی سامانه شفاف سازی در تمام بخش های کشور می توان امیدوار بود که تمام زمینه های فساد و تخلف اقتصادی در کشور از بین برود.

محمد جعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درباره راه اندازی سامانه هوشمند بخش تعاون کشور اظهار کرد: از زمانی که آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نسبت به لزوم شفاف سازی و جلوگیری از تخلف های اقتصادی تاکید کردند، بخش تعاون کشور اقدام به راه اندازی سامانه جامع و هوشمند کرد.
وی افزود: معاونت تعاون با راه اندازی سامانه جامع و هوشمند یک قدم بزرگ در راستای شفاف سازی و توسعه آن در اقتصاد کشور برداشت که امیدواریم با همکاری سران سه قوه، سامانه های شفاف سازی در تمام بخش های کشور راه اندازی و تداوم یابد.
کبیری بیان کرد: امیدواریم که تمام بخش های اقتصادی کشور با همکاری یکدیگر بتوانند سامانه های شفاف سازی هوشمند خود را راه اندازی کنند و تمام زمینه های فساد در کشور از بین برود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تعاونی ها با ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع به توسعه شفاف سازی در کشور کمک شایانی می کنند که به موجب آن تمام کارکنان شرکت های تعاونی می توانند بر کار هیئت مدیره نظارت داشته باشند.
کبیری خاطر نشان کرد: نظارت و آشنایی کارکنان تعاونی ها با اقدامات هیئت مدیره علاوه بر شفاف سازی می تواند بر اجرایی شدن هرچه سریعتر این اقدامات تاثیر مثبت داشته باشد.
وی ادامه داد: متولیان سامانه جامع هوشمند بخش تعاون از قوه قضاییه خواستار است که با هرگونه مقاومت شرکت ها و مدیران برای ثبت شرکت ها و اطلاعات خود، مقابله کند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: درصورتی که سامانه جامع بخش تعاون به تمام اهداف خود در راستای راه اندازی این سامانه برسد، می توان امیدوار بود که تا چند سال آینده، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار