خبرنگار شبکه اسکای اسپورت آرکادیوش میلیک را بر سردار آزمون ترجیح می دهد.

خبرگزاری فارس: خبرنگار شبکه اسکای اسپورت آرکادیوش میلیک را بر سردار آزمون ترجیح می دهد
ماریو اسکانسرتی در گفت وگویی که با شبکه رادیویی مارته ایتالیا انجام داد، در مورد گزینه های خرید ناپولی برای فصل بعد از جمله سردار آزمون حرف زد.
در شرایطی که همه روزه خبرهای زیادی در مورد انتقال گلزن ایرانی تیم زنیت روسیه به ناپولی به گوش می رسید، اسکانسرتی توصیه کرد ناپولی روی داشته هایش تمرکز کند.
او گفت: سردار آزمون؟ واقعا او را نمی شناسم. بازی هایش را ندیده ام. در اروپا گزینه های خوب زیادی حضور دارند. نمی دانم چرا باید در ناپولی یکی را بر دیگری مقدم بدانند.
وی افزود: اگر انتخاب به من باشد، آرکادیوش میلیک را حفظ می کنم. حرف زدن هم در مورد بازار نقل و انتقالات بی نتیجه است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری