رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون فرهنگی بر اساس وظایف و چشم انداز تعریف شده، از وضعیت کنونی شورای اجتماعی محله، ایجاد مرکزآموزش شهروندی، افزایش زیرساخت های ورزشی، وضعیت شهردوستدار کودک و ... سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، رضوان سلماسی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان در گفتگو با موج با اشاره به پیگیری های صورت گرفته درتحقق ضرورت های شهری در راستای خدمات موثر به شهروندان، به شرح اقدامات این کمیسیون و دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان پرداخت.
جهت بررسی خواننده و مخاطبان، نسبت به وظایف یاد شده در ارتباط با تحقق آن ها ورهگیری آن در اقدامات انجام شده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، این وظایف را به شرح ذیل می آوریم،
البته هر چند برخی از وظایف یاد شده در شوراهای کشوربه دلایل مختلف کمرنگ بوده ویا اجرا نمی شود اما امکانِ ایجادِ نگاهی نسبی را برای شما شهروند گرامی با توجه به توضیحات اجمالی که از سوی رضوان سلماسی، رئیس این کمیسیون ارائه می شود، فراهم می کند.
9 وظیفه یابه عبارتی 24 درصد از وظایف تعریف شده در شورای شهرمربوط به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا است.
وظایف مورد اشاره به شرح ذیل است که در حضور رضوان سلماسی قرائت و بدان ها پرداخته شد:
بررسی و شناخت، نیازها، کمبودها، نارسایی های اجتماعی، فرهنگی وآموزشی، بهداشتی، اقتصادی ورفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط همکاری با مسئولان اجرایی، نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بنابه درخواست آنان برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر حوزه های رفاهی تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری، تفریحی و ورزشی و فرهنگی با هماهنگی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری