وزیر نفت: توافق ها همان طور که پیش بینی شده بود پیش رفت. بیشتر مسئله مربوط به میزان پایبندی اعضایی مانند عراق به سهمیه های کاهش تولید بود که قرار شد در ماه های آینده این تخطی را جبران کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری