در یک باغ وحش در خارطوم پایتخت سودان شیرهایی نگهداری می شوند که به دلیل بی توجهی به شدت ضعیف و بیمار شده و در حال مرگ هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار