یزد نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر ضرورت وجود تحول اساسی در سبک آموزشی ایران گفت: نمره گرفتن هدف اصلی در سیستم آموزشی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با مدیران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد با اشاره به اینکه در طول سال های گذشته فعالیت های فرهنگی آنچنان که باید و شاید مورد توجه نبوده اند گفت: در بسیاری از موارد فعالیت هایی که به عنوان برنامه های فرهنگی برگزاری کردیم، جسته و گریخته و غیرمنسجم بود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر حرکت های انقلابی پیش از آن یک تفاوت اساسی داشت خاطرنشان کرد: تفاوت اصلی انقلاب نسبت به سایر فعالیت های انقلابی که در طول سال های پیش از انقلاب در کشور رخ داده بود، خشکاندن ریشه طاغوت و استکبار از کشور بود.
نماینده ولی فقیه در استان یزد افزود: در طول سال های پس از انقلاب عرصه های مختلف در نظام با تحول روبرو شد و رویکرد انقلاب نسبت به دوران طاغوت کاملاً تغییر کرد اما عرصه ای که هیچ تغییر و تحولی در آن به وجود نیامد و همچنان ما هم در حال فعالیت با همان رویکرد هستیم، بحث سبک آموزشی است.
ناصری با بیان اینکه اشکال کار ما هم در این بحث نبود تحول در سبک آموزش و پرورش است گفت: انگلیسی ها بیش از ۱۰۰ سال قبل آموزش مبتنی بر قرآن را از ایران گرفتند و سبک فعلی که سه اشکال دارد را جایگزین آن کردند.
امام جمعه یزد نبود سه اصل تدین، تفکر و تعقل را سه اشکال اصلی سبک آموزشی در ایران دانست و ادامه داد: هر سه این موارد سفارش قرآن کریم است که متأسفانه ما نسبت به آن بی توجهی کرده ایم.
وی گفت: نبود این سه اصل سبب شده که سطحی نگری در آموزش و پرورش ایران به صورت بسیار ویژه به وجود بیاید و متأسفانه به دانش آموزان چنین القا شده که «بخوان، حفظ کن، نمره بیار »، این موضوع سبب می شود ...

سرخط اخبار