شکی نیست که هوش مصنوعی نقشی اساسی در نحوه استخدام ، پردازش ، جذب شدن در یک سازمان و همچنین برنامه های مهارت آموزی و توسعه شخصی که دریافت می کنیم ، خواهد داشت. این به تدریج زمینه را برای انتقال تجربیات ما به نسل بعدی کارمندان فراهم می کند.
به گزارش دانانیوز ( گروه فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی )، * دکتر بهروز نقویان – هرچند در کشورما از کاربرد هوش مصنوعی خبری نیست و مدیران نا آگاه اصرار در استفاده از روش های سنتی و قدیمی دارند که باعث عقب افتادن از گردونه پیشرفت جهانی در تمامی زمینه ها مخصوصا اقتصادی و رفاه مردم شده ایم که متاسفانه تاوان این نا آگاهی رامردم با گرانی،بیکاری و فقر و بسیاری مشکلات می پردازند.به عنوان مثال کشور بنگلادش که همه فکر می کنیم فقیر است با هوش مصنوعی به رشد اقتصادی خوبی رسیده است .
امروزه در کشورهای پیشرفته و در حال رشد ، تقریباً درهر صنعت و هر بخشی از کاربرد هوش مصنوعی است در حال توسعه است. می توانید ابزارها و راه حل های مجهز به هوش مصنوعی را به طور فزاینده ای در محیط های کار پیدا کنید. شکی نیست که هوش مصنوعی نقشی اساسی در نحوه استخدام ، پردازش ، جذب شدن در یک سازمان و همچنین برنامه های مهارت آموزی و توسعه شخصی که دریافت می کنیم ، خواهد داشت. این به تدریج زمینه را برای انتقال تجربیات ما به نسل بعدی کارمندان فراهم می کند.
طبق یک تحقیق نزدیک به ۲۷٪ از رهبران منابع انسانی فکر می کنند که راه حل های هوش مصنوعی برای آموزش کارکنان تأثیر مثبتی در یادگیری و توسعه کارکنان خواهد داشت. و هر روز که شکاف های مهارتی بیشتر می شود ، استفاده از پتانسیل هوش مصنوعی برای تحقیق و توسعه شرکت ها برای سازمان ها بسیار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار