نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: شعبه 10 مجلس تشخیص داد که اعتبارنامه نماینده فریدن به کمیسیون تحقیق ارجاع نشود و اعتبارنامه وی را تأیید کرد.

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، درباره طرح اعتراضش به اعتبارنامه حسین محمدصالحی منتخب مردم فریدن در شعبه دهم اظهار کرد: امروز صبح جلسه شعبه تشکیل شد و به رغم ارائه مستندات و مدارک تخلفات وی، شعبه 10 رأی داد تا پرونده صالحی به کمیسیون تحقیق ارجاع نشود.
وی افزود: به عنوان معترض از توضیحات آقای صالحی قانع نشدم، اما با این وجود اعتبار نامه وی در شعبه 10 مجلس تأیید شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش شعبه 10 برای قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود تا با رأی نمایندگان، اعتبارنامه منتخب مردم فریدن تصویب شود.
الهیان همچنین درباره نظر شعبه 10 درباره اعتبارنامه کاظم دلخوش اباتری گفت: اعتبارنامه منتخب صومعه سرا نیز در شعبه 10 مجلس تأیید شد.
به گزارش آنا؛ محمدرضا تاجگردون دیگر نماینده ای است که اعتبارنامه وی از سوی برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفته است که شعبه ۱۲ مجلس صبح روز گذشته برای بررسی اعتبارنامه وی تشکیل جلسه داد.
علی خضریان دراین باره به آنا گفت: جلسه ارائه مستندات تاجگردون در زمان تعیین شده با حضور معترضان تشکیل شد، اما نتیجه به جلسه بعد موکول شد.
وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، مستنداتی که اکنون برای زیر سؤال بردن اعتبار نماینده ای مطرح می شود، باید مطالبی باشد که پیش از این به استحضار شورای نگهبان نرسیده و شورا از آن بی اطلاع باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مستنداتی که در زمان تأیید صلاحیت ها به شورای نگهبان رسیده، در شورا بررسی شده و احراز صلاحیت نسبت به آن صورت گرفته است. بنابراین طبق قانون سندی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری