عادل سلیمانی گفت: زیباسازی سطح منطقه جهت آرامش روانی و بصری شهروندان از روز اول حضورم در منطقه در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا برنامه های خاصی نیز اجرا گردیده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، شهردار منطقه دو شهرداری کرمانشاه ضمن تشکر از حمایت های شهردار کرمانشاه ، افزود: طلوعی با حمایت از برنامه هایی که در راستای رفاه و آسایش شهروندان در سطح منطقه انجام گرفته، سهم بسزایی در تغییرات مثبت سطح منطقه داشته است و پرسنل نیز با تلاش مضاعف به دنبال پاسخ مناسب به این حسن اعتماد و حمایت هستند.
سلیمانی گفت: عملیات عمرانی پارک ذلفقار واقع در محله دره دراز با مساحت ۹ هزار و هشت صد مترمربع به اتمام رسیده و بخش هایی از این پارک مورد بهره برداری شهروندان قرارگرفته است.
وی ادامه داد: در چهار ماه اول سال ۹۹ در حدود ۱۵ هزار مترمربع درمجموع به سرانه فضای سبز منطقه دو اضافه شده است.
شهردار منطقه دو شهرداری کرمانشاه با اشاره با ساماندهی فضاهای سبز، افزود: احیا و نوسازی پارک ها و بلوارها به عنوان مهم ترین اصل در زیباسازی محیط منطقه در اولویت قرارگرفته است و امیدواریم تا پایان تابستان شهروندان شاهد تغییرات چشم گیری ازنظر زیباسازی در سطح منطقه دو کرمانشاه باشند.

سرخط اخبار