قادری: امروز بین دشمنان مان اتفاق نظر وجود ندارد

ایسنا پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۰
یک فعال سیاسی گفت: امروز که اتفاق نظری بین دشمنان ما وجود ندارد و ما توانمندی های گسترده ای پیدا کردیم، بهتر از گذشته می توانیم از پس شرایط بد امروز بربیاییم.

جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آمریکایی ها اهل مذاکره هستند، آن ها می خواهند با حیله و نیرنگ کار خودشان را پیش ببرند. ما نیز در شرایطی هستیم که مذاکره کارمان را پیش نمی برد.
وی در تصریح گفته هایش یادآور شد: ما اگر به جای اینکه وقت مان را صرف مذاکره کنیم و به امید دشمن بمانیم که روزنه ای به روی ما باز کرده و گشایشی ایجاد کند، همه توان خود را برای حل مشکلاتمان بگذاریم، می توانیم به سلامت از این شرایط سخت عبور کنیم.
قادری افزود: استفاده از منابع داخلی، ظرفیت انسانی، دانش فنی و مالی و همچنین بازنگری در روش مدیریت اداری از یک سو و اعتماد کردن به مردم و جلب اعتماد آن ها برای مشارکت در امور از سوی دیگر می تواند راه حل رفع مشکلات ما باشد.
وی گفت: فراموش نکنیم که امروز وضعیت مان نسبت به گذشته تغییر کرده است. در زمان جنگ تحمیلی دنیا کنار ما نبود و ما دانش فنی امروز را نداشتیم، اما از پس آن ماجرا برآمدیم. حالا امروز که اتفاق نظری بین دشمنان ما وجود ندارد و ما توانمندی های گسترده ای پیدا کردیم بهتر از گذشته می توانیم از پس شرایط بد امروز بر بیاییم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه "دولت مسائل حاشیه ای را کم کند" گفت: دولت به معنای مجموعه ای که درون گود است، فرصت را برای حاشیه سازان فراهم نکند. به کار و تلاش و سازندگی بپردازد و همه افرادی که دل در گروی کشور دارند را به دور خود جمع کند.

سرخط اخبار